۳/۱۲/۱۳۸۹

بیانیه جدید آقای کاظمینی بروجردی از درون زندان

به نام خداوند زیبا و نوازشگر
با یاد آفریدگاری که ستم را منع کرد و ملاطفت را فرمان داد. دین و مذهبی را سپاس که استبداد را روا ندید و دیکتاتوری را تقبیح نمود.
پروردگارا؛ اکنون که به ظلمت شرایع دیانت دولتی ، رعایای وطن می سوزند و غبار بدبینی بر آئینه توحیدی نشسته و مانع جذبه های فطری الهی گشته ، خود را برای مرگی سرخ در مسیر تبرّی از مذهب سیاسی آماده کرده ام و با مرگم ، پرده از جنایات اسلام سیاسی ، کنار می زنم .
خالقا ؛ سالهای مدیدی از ایذاء شریعتمداران حکومتی می گذرد که محصول آن ، اضمحلال اعضاء و جوارحم بوده و انهدام عمرم . فراموش نمی کنم زمانیکه یکی از رهبران فلسطین بعد از مدتها از زندان اسرائیل آزاد شد و ما او را در تلویزیون بسی سالم و سرحال و تندرست دیدیم ؛ که با همه تبلیغات منفی که در رسانه های حاکم از وضعیت زندانیان اسرائیل می شد منافات داشت و در مقایسه با حال و روز این پیشوای مستقل دینی ، آمار موحشی را نشان می دهد .
اینجانب به جرم تبلیغ و ترویج دیانت منهای سیاست،هفده سال است که مورد انواع فشارها و آزارها قرار داشته ام و چهار سال پیش به خاطر برقراری تجمعات سنگین معنوی ، به تهاجمات نیروهای امنیتی و نظامی مبتلا گشتم و در هنگام حملات ناجوانمردانه و ناعادلانه پلیس امنیت ، مقتولین و مجروحین بسیاری را به آستان میهن مظلوم و محروم تقدیم نمودیم .
اینکه هر لحظه از ناحیه وزارت اطلاعات ، به توطئه ای گرفتار می شوم که هدف اصلی آنها هدم کامل و فیزیکی این رهبر روحانی معارض با اسلام حکومتی است. هر روز از رسانه های دولتی تیرهای مکر و حیله و نیرنگ به مواضع و شعائرم شلیک می شود و در زندان اوین با شیوه های کلاسیک و نامحسوس ، شکنجه های روحی و جسمی می شوم .
به راستی که تفاوت دین سنتی ایرانی و مذهب سیاسی حاکم ، از زمین تا آسمان است ! در بینش الهی ما، انسان، محترم و مبارک و مقدس و مختار است و هیچکس به هر عنوان و نظریه ای نمی تواند آزادی و استقلال و مالکیت او را در اعتقادات و اقتصاد و اعتبارات اجتماعی و علمی و انسانی سلب کند. هر برخوردی در جهت محدود کردن بشر به یافته های طبیعی و مادی و وجدانی ، محکوم است و وارد کردن جنایت و خیانت و خشونت و خبائث در لفافه مذهب ، ظلم عظیم و جاودانه ای به خداوند بزرگ است.
در هر کشوری خفقان و سرکوب و اختناق ، مذموم و مطرود و مخدوش می باشد ؛ اما زیر سایه اعتقادات مذهبی و با رنگ خدایی و لعاب معنوی ، مهلک تر و مسموم تر و مخرب تر است. من از میان میله های داغ و زنجیرهای عذاب به هموطنانم که در آتش فقر و بیماری و نگرانی می سوزند عرض ادب و احترام می کنم و جهانیان را به دعا و تلاشهای انسان دوستانه در خلاصی ایرانیان گرفتار زلزله های استبدادی ، فرا می خوانم.
سیّد حسین کاظمینی بروجردی
زندان اوین