۲/۱۴/۱۳۸۸

درد دل آقای بروجردی با یادگار دوران خوش ایران زمین شاهزاده رضا پهلوی

خدمت شاهزاده گرامي، رضا پهلوي
يادگار دوران خوش ايران زمين
درود بر شما كه هرگز به خدا خيانت نكرديد و با تيشه حكومت، ريشه ديانت را قطع ننموديد.
سلام بر پدر فقيدتان كه يك اسلام خواه بي ادعا بود و يكي از بركات نظامش، اعتبارات گسترده ديني و علائق بي وقفه و عميق مردمي به معنويات و الهيات بود.
اينجانب كه به خاطر اعتراض به لوث مذهب درآميخته به سياست، مورد حملات وسيع مدعيان روحانيت و جمهوريت قرار گرفته‌ام و در اين راستا چندين سال است كه طعم تلخ شكنجه‌هاي اسلامي را چشيده‌ام و با آثار وخيم آن به استقبال مرگ مي‌روم، شاهد رنجوري خاك مقدس وطن از وفور فقر و كثرت خشونت و تماميت قساوت حكام ديكتاتور مي‌باشم.
به راستي ملتي كه مالكان واقعي و حقيقي بزرگترين مخازن طبيعي جهان و صاحبان بالاترين ثروت زيرزميني دنيا هستند و به طور روزانه ناظر بر اكتشافات جديد و عظيمي از منابع خداداده مي باشند، چگونه از نداري ها و بي‌عدالتي‌ها و نياز‌هاي همه جانبه خود، همچون مار‌گزيده بر خويش مي‌پيچند و مي‌نالند؟! رعيتي كه در روزگاري نه‌ چندان دور، الگوي خداپرستان و اسلام خواهان عالم بودند، اكنون حناي فكر و فرهنگ مذهبي، ديگر برايشان رنگي ندارد و به استحاله تمام عيار اعتقادي دچار شده اند و رژيم ولايت مطلقه فقيه، با پوشش هاي كاذب خبري و سانسور‌هاي جامع رسانه‌اي، سعي در اخفاي اين دو مسأله اساسي ملي و مذهبي، يعني فاجعه مادي و فلاكت معنوي دارد و مزورانه با ترتيب دادن اجلاس‌ها و كنفرانس‌هاي مضحك و دست‌چين شده و هدفدار در داخل و خارج و نيز با حراج منافع كشور و خرج هاي كمرشكن از بيت المال براي جذب اهرم هاي خود‌فروش و پول پرست، اراده به قبض آبرو كرده است و آهنگ سلطه‌جويي برممالك منطقه را دارد و هزينه گزاف چنين اهداف اهريمنانه اي را آحاد مظلوم و محروم و تحت ستم استبداد نعلين مي‌دهند و اين آفريدگار مهربان و با‌ گذشت مي باشد كه به خاطر انتساب ناجوانمردانه اعمال استعمارگران مذهبي به او، در جايگاه اتهام و اعتراض قرار گرفته است.
لهذا از شما مي‌خواهم تا از تمامي استعداد و استغناي خود بهره جوئيد و اين منادي آزادي و استقلال را ياري نموده و طنين فرياد‌هاي اين زنداني تبعيدي شويد كه تاريخ معاصر ايران زمين در تب تبعيض ها و ستم ها مي سوزد و منجيان زخم خورده و دردآشنايش را صدا مي‌زند و هرگونه بي‌توجهي به آرمان عدالت و صلح، سبب ازدياد عمر وطن‌فروشان ضد بشر مي‌شود و خنثي سازي بوق هاي گوش خراش استثمار جويان مذهبي، ايجاب مي كند تا به اعتلاي شعائر و ادبيات حقير، پژواك بين المللي دهيد و نهادهاي حقوقي و انساني و قانوني جهان را به حمايت اينجانب دعوت نماييد كه هدف و راه من، تضعيف و توقف سريع حكام مستبد ايران است.
با سپاس و احترام
سيد حسين كاظميني بروجردي