۲/۱۹/۱۳۸۸

دعوت آقاي بروجردي به وحدت عمومي در برابر استبداد نعلين

توضیح : اين پيام صوتي قبل از اعتصاب غذای آیت الله بروجردی وضرب، شتم و قطع تلفنهای ایشان در نيمه ارديبهشت ماه مخابره شده است.
اكنون كه به نام معنويات و مقدسات آسماني، ريشه استقلال اعتقادي و حق انتخاب در مذهب را مي‌زنند و ايراني نجيب و بزرگوار را در قيود نفساني خود قرار مي‌دهند و با سوء استفاده از ولايت الهي، توليت ملي و مذهبي و طبيعي و فكري را از جامعه هوشيار و آگاه و اصيل ايران زمين مي‌گيرند، لازم است تا بين تمامي ملّيون دلسوز و مذهبيون مستقل و روشنفكران آزاده و سياسيون ديكتاتور‌ستيز و انديشمندان استبداد گريز، وحدت كلمه‌اي وسيع و گسترده و همه جانبه صورت بگيرد كه خالي از موضع گيريهاي سليقه اي و عقيده‌اي و حزبي و شخصي باشد كه تنها راه نجات جمهوريت و ديانت و مملكت و ملت گرانقدر، در همبستگي دائمي و بي قيد و شرط و فرا محيطي است.
من بعنوان يك پيشواي مذهبي مخالف اسلام دولتي، دست خود را به سوي همه مصلحان و عدالتخواهان و آزادگان داخل و خارج دراز مي‌كنم و اعلام خدمتگزاري و كوچكي به همه عاشقان ايران اسير نعلين مي‌نمايم و حساسيت زمان حال را خاطر نشان مي‌كنم كه هر گونه تعلل و ترديد در ورود به اين حلقه ناجيان ملت را، شركت در خون رعيت بي دفاع و تداوم در حصر مناديان محبت و عزت مي‌دانم و استمرار ذلت و نكبت و خفت اين مرز و بوم مي‌بينم كه هر ثانيه در اين بحرانگاه ايام، فاجعه‌هاي تاريخي و ماندگاري را عارض مي‌سازد.
به اميد تحكيم مودت همه زنان و مردان خاك پاك ايران، در برابر زورگويان و تروريست پروران و خونخواران.
سيد حسين كاظميني بروجردي