۳/۰۴/۱۳۸۸

اعتراض هواداران آقای بروجردی به ادامه سرکوب و نقض حقوق جامعه بهائیان در ایران

با تشدید روند دستگیری و بازداشت و همچنين تهديد به اعدام جمع ديگري از هموطنان بهائی در روزهای اخیر ، هواداران آقای بروجردی خواستار رسيدگي و توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر حقوق اولیه بهائیان در ایران می باشند . با این وجود هواداران آقای بروجردی ، بر این باورند که متاسفانه مسئله حقوق بشر در معادلات و روابط پشت پرده دولتها ، همواره قربانی منافع زودگذر و مصلحت اندیشی های سیاسی می گردد ؛ فلذا این مهم بر دوش مجموعه اپوزیسیون است که در برابر استبداد نعلین ، پژواک فریادهای خفه شده جامعه خسته ایرانی باشند .
از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ، سرکوب جنبشهای مدنی و دگر اندیشان و پیروان دیگر مذاهب ، شتاب بیشتری به خود گرفته که در این بین ، سرکوب هموطنان بهائی ، از موضع خصمانه تری برخوردار است . محرومیت دانشجویان بهایی از حق ادامه تحصیل ، عدم برخورداری از کمترین حقوق اجتماعی ، نقض مستمر حقوق شهروندی آنهم در پوششی از برخوردهای قانونی ! ... و حتی صدور احکام خشن و ایراد اتهاماتی واهی چون بمبگذاری و انجام عملیات تروریستی که در فضایی کاملا ابهام آمیز و بدون برخورداری از روند دادرسی منصفانه انجام می گیرد ، آینده ای تیره و تار را برای هموطنان بهایی در ایران رقم زده است .
هواداران آقای بروجردی ضمن پافشاری بر اصل آزادی عقیده و حق پرستش آزادانه پیروان دیگر ادیان و همدردي با جامعه بهائيان، خواستار اجرای کامل منشور جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق کامل آنها در ایران می باشند .